پکیج طلایی دانشگاه ها و مراکز علمی

 

** پکیج طلایی **

01

ویژه دانشگاه ها ، انجمن های علمی ، مراکز تحقیقاتی ، پژوهشگاه ها ، پارک های علم و فناوری ، موسسات و مراکز آموزش عالی و ...
 

        شما :
                - عنوان همایش را مشخص می کنید.
                - همکاری علمی نمایید.
                - روز همایش حضور می یابید. در صورت تمایل سخنرانی می کنید.
                - هزینه ای پرداخت نمی کنید.
 

        ما :

                -  از 0 تا 100 همایش را برنامه ریزی و اجرا می نماییم.
                - در تعیین عنوان همایش مشاوره می دهیم.
                - وب سایت همایش را راه اندازی و طراحی می کنیم.
                - اطلاع رسانی حرفه ای به جامعه علمی کشور و همچنین خارج از کشور انجام می دهیم.
                - متقاضیان شرکت در همایش را راهنمایی و پشتیبانی می کنیم.
                - کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات و CD را آماده می نماییم.
                - در صورتیکه شما سالن همایش ندارید ، ما آنرا رزرو و مهیا می کنیم.
                - اساتید و سخنرانان کلیدی ملی و بین المللی را هماهنگ می کنیم.
                - روز برگزاری همایش را مدیریت و اجرا می نماییم.
                - گواهی ها مقالات و حضور را طراحی ، تهیه و ارسال می نماییم.
                - مقالات را در پایگاه های مختلف مانند ISC ، جهاد دانشگاهی و ... نمایه می کنیم.